Naposledy přidaný inzerát

PodmínkyVlastník a provozovatel internetových stránek bazarplavidel.cz je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona oprávněn vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám (dále jen "Provozovatel").


Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách bazarplavidel.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.


Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

 

Uživatelé stránek bazarplavidel.cz, kteří poskytli provozovateli své osobní kontaktní údaje dobrovolně, tímto dávají souhlas s nakládání s těmito údaji. Souhlasí se zveřejňováním svých údajů tak, jak vyžaduje chod webových stránek a to včetně osobního kontaktu ze strany provozovatele, poskytování třetím osobám či odesílání komerčních sdělení.

 

V případě, že uživatel vloží prostřednictvím nástrojů integrovaných na webových stránkách data, která mohou být považována za autorské dílo, poskytuje tím automatickou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla bez nároku na autorskou odměnu. Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vkládat na webové stránky bazarplavidel.cz díla, ke kterým nevlastní autorská práva. Uživatel se rovněž zavazuje že nebude vkládat na webové stránky bazarplavidel.cz taková díla a data která by byla v rozporu se zákony. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek bazarplavidel.cz. Provozovatel neodpovídá za pravdivost a úplnost uveřejňovaných informací na webových stránkách.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah internetových stránek jiných subjektů, jež je možné prostřednictvím inzerátů či odkazů umístěných na webových stránkách bazarplavidel.cz navštívit.

 

V případě, že přístup na webové stránky bude ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších zákonů, je provozovatel povinen s takovými údaji nakládat v souladu s výše zmíněnými předpisy.


Údaje, data a informace zveřejněné na webových stránkách nemají povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebylo výslovně uvedeno jinak. OP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

 

Nikde v textu či na fotkách vkládaných uživatelem nesmí být odkaz na jakékoliv internetové stránky. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady inzerát který by takovéto odkazy obsahoval.

 

 

 

Copyright 2011 InGenius, všechna práva vyhrazena